پست‌ها

نشست کندوکاو اعتراض‌های مدنیِ مسالمت‌آمیز و صلح‌جویانه

هنگام آغاز برنامه، جریان پخش در کادر زیر نمایان می‌شود که می‌توانید با اشاره روی دکمه‌ی ⏯ آن را تماشا کنید؛ و با اشاره روی گزینه‌ی بزرگ‌نمایی در نوار پایین کادر ویدئو، تمام صفحه ببینید. همچنین می‌توانید با اشاره روی نشان‌واره‌ی YouTube جریان پخش را در App ببینید. با پوزش از کیفیت ناپایدار صدا، نسخه‌ی با کیفیت ویدئوی برنامه در روزهای آینده بارگذاری و قابل دسترس خواهد بود. این رویداد به درخواست مدیر گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی و هماهنگی گروه صلح انجمن جامعه‌شناسی ایران پوشش داده می‌شود و مسئولیت محتوای آن بر عهده‌ی نام‌برده‌گان است. پخش در اینستاگرام : @IRAN_SOCIAL_PROTESTS
پست‌های اخیر